ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

სერტიფიკატები

#

სერტიფიკატები

GAC ეროვნული აკრედიტაცია

GAC-ეროვნული აკრედიტაცია

#

საკვალიფიკაციო ტესტირება

FAPAS-ის სერტიფიკატი

FAPAS-ის სერტიფიკატი სტაფილოკოკის აღმოჩენის მახასიათებელზე რძის ფხვნილში

#

სერტიფიკატები

Food Microbiology Proficiency Test M244d072

#

სერტიფიკატები

FAPAS-Food Microbiology Proficiency Test M244e18