ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

მოლეკულურ‐ბიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება ორთოპოქსი-პათ.მასალა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 122,00 ლარი
მეთოდი პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება სალმონელოზი-პათ.მასალა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 197,00 ლარი
მეთოდი პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ფრინველის მიკოპლაზმა (synoviae,gallisepticum)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 214,00 ლარი
მეთოდი პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ქლამიდიოზი-პათ.მასალა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 197,00 ლარი
მეთოდი პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ქოთაო ‐ პათ.მასალა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 162,00 ლარი
მეთოდი პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ჯილეხი ‐ (ციმბირული წყლული) /პათ.მასალა, გარემოს ნიმუში/
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 103,00 ლარი
მეთოდი პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 1-3 დღე

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება აერომონოზი (წითურა, ჰემორაგიული სეპტიცემია-თევზი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ავთვისებიანი შეშუპება
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე